Novinky Akce Klub Chov Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

Vítejte na oficiálních internetových stránkách BCCCZ - Border Collie Club Czech Republic

"Cílem klubu je chov čistokrevných psů, při zachování biologického zdraví každého jedince
a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno border kolie...."

"Dny BOC" - 11.-12.9.2015, Svojanov

Kathie Kinton (UK), ch.st. Kinaway

(český překlad níže)

I would like to thank you all for inviting me to judge, it is a great honour.

 Here is a little bit about me I am a Championship judge giving C.C.’s in Border Collies for a number of years. Along with my husband we established our own line some 25 years ago with success. We have obtained several C.C.’s with our dogs. Currently one of our males is on 2 C.C. ‘s and the other on 1 C.C. in the U.K. Our young bitch has a reserve C.C. and many best puppy awards.

Away from the show ring our breeding has been highly successful in the performance sports – our Kinaway Dr. Watson winning HTM at Crufts twice. In 2015 out of the top 10 in the UK for Crufts – 2 are from our breeding. We also have several working in agility, obedience and flyball.  

In terms of judging – I have been lucky to judge in the USA, Japan, Germany, Belgian, Finland and Hungary. In 2015 I will be giving C.C.’s in the UK and in 2017 I am looking forward to one of the highest honours – judging Crufts.

I judged Border Collie of the Year in 2009 in the U.K.

Below my recent judging in Japan.

Chtěla bych Vám poděkovat za pozvání, abych dělala rozhodčí. Je to pro mě velká čest.

Zde je něco málo o mně. Jsem mistrovský(soutěžní) rozhodčí udělující C.C. Border Collies několik let. Společně s manželem jsme založili vlastní úspěšnou chovnou stanici před 25 lety. Získali jsme několik C.C. s našimi psy. V současnosti jeden z našich psů je dvojnásobný C.C. a druhý zatím 1x C.C. ve Spojeném Království (VB). Naše mladá fena má res. C.C. a mnoho ocenění pro nejlepší štěňata.

Kromě výstav byla velmi úspěšná ve sportovních soutěžích – náš Kinaway Dr.Watson vyhrál na Crufts dvakrát HTM. V 2015 ve výběru top 10 ve Spojeném Království – dva jsou z našeho chovu. Také máme několik zabývajících se agility, poslušností a flyballem.

V soutěžích – úspěšně jsem posuzovala v USA, Japonsku, Německu, Belgii, Finsku a Maďarsku. V 2015 budu posuzovat C.C. ve VB a v roce 2017 se těším na jednu z nejvyšších poct – posuzování na Crufts.

Posuzovala jsem Border Collie Roku v roce 2009 ve VB.

Na fotce moje posuzování v Japonsku.

 

Josie Large (UK), ch.st. Wizaland

(český překlad níže)
Hi, I would like to first off say a big thank-you to the officers and committee for inviting me to judge at your show in the Czech Republic. I feel honoured for the invite.
As an introduction my name is Josie Large and go by the Wizaland affix that myself and my mum shared ( The late Sue Large). 
My Mum and I shared a great passion for Border Collies and Mum owned the only Show Champion & Obedience Champion in the country along with numerous Show Champions and as a result I have always been brought up and shared my life with this wonderful breed.
I have shown since the age of 9 and although my main breed is "The Border Collie" I have been known to show and handle Miniature Long Haired Dachshunds who were owned by the late Fred Thomas of Trumond Kennels.
Along with my own dogs I also handle for several other people and have been awarded numerous CC's and have made up several UK show champions through out the years including winning Best Of Breed at Crufts 2010 with Sh Ch/ Am Ch Bayshore's British Connection Avatar Owned by Sue Large, Josie Large, Eric Broadhurst and Robert Harlow.
I am now KC approved CC judge over here in the UK, previously judging at West Of England Border Collie and Midlands Border Collie Club and last year I was invited to judge in Denmark.
Look forward to hearing from you soon
Josie.

Ahoj, nejdříve ze všeho velké díky členům a výboru za pozvání abych posuzovala na vaší výstavě v Česku. Vaše pozvání je pro mě velká čest.

Představím se – jmenuji se Josie Large, chovatelská stanice Wizaland.

Moje mamka a já sdílíme velké nadšení pro BOC a mamka vlastní jediného přehlídkového šampiona a šampiona v poslušnosti v zemi mezi šampiony a já jsem byla vychována mezi touto rasou.

Já jsem předváděla od 9 let a právě proto moje oblíbená rasa je BOC. Předváděla jsem a chovala MINI DLOUHORSTÉ JEZEVČÍKY,které jsme vlastnili až k tomu poslednímu Fred Thomas z Trumond Kennels.

Zároveň s mými vlastními psy se starám o psy jiných lidí a získala jsem několik CCs a pochází ode mě několik šampionů UK včetně vítězství Nejlepší rasa na CRUFTS 2010 s Sh Ch / Am Ch Bayshore´s z britského spojení Avatar patřící Sue Large a ostatní.

Teď jsem KC soudce schválený pro CC v UK, nedávno posuzující na West of England Border Colie a Midland Border Collie Clubu a loni jsem posuzovala v Dánsku.

 

Aktuální vydání klubového časopisu
Borderholic
Borderholic 30
> Genomia - sleva pro členy BCCCZ
  Genomia nově nabízí 10% slevu z ceny testů pro členy BCCCZ - akce platí pro roky 2014 a 2015.
Úplné podmínky využití této slevy pro členy BCCCZ najdete na stránkách Genomie - ZDE
> Změna chovných podmínek!
  Pro všechny BOC rentgenované 
ode dne 29. 9. 2013 včetně
 je k uchovnění povinné nejen vyšetření DKK, ale i DLK a OCD ramenních kloubů!
viz UPŘESNĚNÍ k zápisu z jednání členské schůze - bod 13
> Poplatek za krycí list - členi
  Od 1. 1. 2014 vchází v platnost usnesení členské schůze týkající se zrušení poplatku za vydání KL v normální lhůtě - pouze pro členy klubuvíce v zápisu z jednání členské schůze - bod 12

  

Databáze BCCCZ - databáze všech v ČR zapsaných border kolií

 

Anadune - světová interaktivní databáze border kolií

 

 Navštivte, případně přispějte do těchto databází zdravotních výsledků:
více o zdraví plemene se dozvíte na stránce chov

Databáze DNA testů CEA, CL a TNS

  
 Databáze výsledků gonioskopie

  
Databáze BOC trpících záchvaty