BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Chov

Chov border kolií v ČR

Chov pod BCCCZ se řídí klubovými řády a předpisy ČMKU a FCI. To v praxi znamená, že jedinec musí před zapojením do chovu projít bonitací (být uchovněn) a splnit zdravotní, exteriérová i povahová kritéria pro zařazení mezi chovné jedince.
I výběr plánovaných rodičů musí odpovídat požadavkům na zdravotní stav chovného páru.

Chovatelé mají volnost ve výběru chovných párů a je na jejich zodpovědnosti, jakým způsobem chov povedou. Cílem chovatele by mělo být, aby jeho odchovy byly přínosem pro plemeno jako takové, i pro další chov.
Výběr krycího psa doporučujeme konzultovat s poradcem chovu BCCCZ, který má větší a ucelenější přehled o situaci v chovu BOC v ČR a který může případně upozornit na možná rizika.

Chovatelství je velká zodpovědnost, je to práce s živými tvory a všichni chovatelé by se měli snažit odchovávat zdravé, životaschopné, dobře stavěné a povahově vyrovnané jedince, to vše s ohledem na původní poslání plemene; jen takoví mohou prožít opravdu šťastný život a být užitečnými pomocníky a kamarády svých majitelů.

Je povinností chovatele se aktivně zajímat o dění kolem border kolií

  • musí znát základní chovatelské dokumenty - Standard plemene a Chovatelský a zápisní řád BCCCZ i ČMKU, a v chovatelské práci se jimi řídit a dané řády dodržovat
  • měl by respektovat Etický kodex
  • měl by se průběžně vzdělávat v oblastech týkajících se chovu psů obecně, zdraví plemene, povahových a pracovních vlastností border kolií
  • měl by zveřejňovat zdravotní výsledky svých psů a také svých odchovů - nejen ty dobré - pomůže to zpřehlednit a zlepšit situaci v chovu - existuje již několik světových databází zdravotních výsledků border kolií, které naleznete v sekci Odkazy

Pokud byste narazili na nějaké nejasnosti ohledně chovných podmínek, případně ohledně administrativy týkající se chovu, a odpověď na své otázky nenalezli na webových stránkách klubu, obraťte se na poradce chovu.