BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Klub

Borderholic

Několik let vycházel klubový časopis, který dostávali členové klubu. V začátcích existence klubu byl Borderholic prakticky jedinou možností jak ke členům a příznivcům plemene dostat nové informace o vznikajícím klubu, jeho činnosti, o plemeni - zdraví, chovu, sportovních činnostech i pasení... Zejména v době, kdy klub ještě neměl vlastní internetové stránky a kdy nebyl internet ještě tolik rozšířeným médiem, byl klubový zpravodaj velmi důležitý.

Bohužel s rozvojem technologií a dostupnosti informací zaznamenal klubový zpravodaj úpadek po stránce obsahové - málo lidí přispívalo články a tak často nebyl dostatek materiálu pro jedno číslo a tisk se musel odkládat. Z tohoto důvodu byl tištěný Borderholic zrušen. Po krátké pauze bylo vydáno několik čísel jeho elektronické verze, ale i zde nadšení dobrovolníků zvolna upadalo, a redakční tým se zúžil tak výrazně, že již nebylo možné dát dohromady celá čísla.

Od roku 2019 byla zřízena webová verze zpravodaje, na kterou je možné vkládat články po jednom, a lépe tak vyhovuje dnešní rychlé době. Vítáme všechny nadšence ochotné do zpravodaje přispět přínosným článkem, stejně jako dobrovolníky ochotné vybírat nadčasové články z historických čísel Borderholika a přidávat je na jeho webovou formu. Email na referenta zodpovědného za klubový zpravodaj naleznete v sekci Kontakty.

Všechna čísla klubového zpravodaje si můžete prohlédnout níže.