BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Klub

Členství

Proč se stát členem spolku (klubu)?

Protože právě členové mají řadu výhod:

 • snížené poplatky na akcích pořádaných nebo spolupořádaných spolkem (výstavy, semináře, sportovní akce)
 • klubový kalendář zdarma
 • přednostní právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem
 • snížený poplatek za bonitaci, vystavení krycího listu zdarma
 • možnost podání inzerce na klubový web (pouze pro členy)
 • pouze psi, jejichž majitelé jsou členy klubu, mohou získat prestižní titul "Klubový šampion" (více se dozvíte v sekci Klubový šampion)
 • možnost zúčastnit se každoroční klubové soutěže PES a FENA ROKU
 • členství ve spolku BCCCZ opravňuje skládat zkoušky u kterých je vyžadováno členství v kynologickém spolku
 • členové se mohou aktivně účastnit každoročních členských schůzí, kde mohou hlasovat (od 15 let), volit a být voleni do výboru klubu (od 18 let) - samozřejmě mají také právo vyjádřit se k činnosti spolku, případně se do ní aktivně zapojit
 • laboratoř Genomia nabízí 10% slevu z ceny testů pro členy BCCCZ - viz podmínky uplatnění slevy na webu.

Yoggies - hlavní partner BCCCZ

Podmínky čerpání výhod a slev BCCCZ

Pro nové členy a členy s přerušeným členstvím:

 • Aby nový člen mohl čerpat slevy a výhody, které klub přináší, musí být minimálně měsíc před konáním akce členem klubu, musí mít zaplacen členský a vstupní poplatek. Rozhodující je datum poukázání peněz na účet klubu. U výstavy je to před uzávěrkou, pokud je více než měsíc před konáním akce.

Pro stávající členy (kteří neměli členství přerušené):

 • Je nutno zaplatit na stávající kalendářní rok před první akcí pořádanou klubem v takovém časovém horizontu, aby byla technicky možná kontrola připsání platby na účet klubu a zavedení člena do seznamu zaplacených. Není rozhodující datum, ale cca 14 dní před akcí, na kterou chcete slevu čerpat. U výstavy je to v době uzávěrky. Pokud nechcete využít slevy v tomto období, je možno zaplatit až do 28.2. bez ztráty členství. Apelujeme též na členy klubu, používejte prosím při platbách svá členská čísla jako variabilní symbol a jako specifický symbol účel platby, jak je uvedeno na stránkách.

Jak se stát členem?

Členem se může stát kdokoliv bez ohledu na věk (osoby mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce). Nemusíte být ani majitelem border kolie.

Pokud se chcete stát členem klubu, musíte vyplnit přihlášku a tu pak spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku a vstupního poplatku zaslat matrikářce klubu.

Aktuální výši členských příspěvků a vstupních poplatků, stejně jako návod, jak vše uhradit, naleznete v sekci klubové poplatky. Je možné vše posílat jedním převodem, není potřeba dávat dva příkazy k úhradě.

Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok, po zaplacení obdržíte členskou kartičku na daný kalendářní rok.TERMÍNY PŘEHLEDNĚ:

- platí se vždy na aktuální kalendářní rok

- na následující rok je možné platit v období od 1.11. do 28.2.

- pokud není uhrazeno do 31.12., členství je od 1.1. do 28.2. považováno za nepřerušené, ale až do zaplacení nelze využívat výhod člena

- pokud není uhrazeno ani do 28.2., členství je považováno za ukončené/přerušené. Je možné ho kdykoli obnovit zasláním platby, ale již navýšené o vstupní poplatek.Pokud jste někdy v minulosti byli členy BCCCZ, máte již přidělené členské číslo ke své osobě. Prosím použijte jej při zpětném vstupu do klubu i při pozdních platbách příspěvků. Pokud své členské číslo už neznáte, kontaktujte prosíme matrikářku klubu, sdělí Vám jej. Obracejte se výhradně na ni i v případě dalších dotazů, změn či nesrovnalostí ohledně členství. 

Více o podmínkách členství můžete nalézt ve Stanovách klubu.

Osobní údaje Spolek BCCCZ zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro členy klubu a účastníky klubových akcí naleznete ke stažení v levém menu.