Novinky Akce Chov Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

DOKUMENTY
 - Stanovy
 - Jednací řád výboru a KRK
 - Organizační řád
 - Volební řád
 - Jednací řád členské schůze
 - Etický kodex
 - Směrnice o organizování akcí
NEJEN PRO ČLENY
 - Zápisy z jednání výboru a čl. schůze, zprávy KRK
 - Klubové poplatky
 - Seznam členů
KE STAŽENÍ
 - Přihláška do klubu
 - Soupis účetních dokladů
BORDERHOLIC
 - Klubový zpravodaj

AGENDA ČLENŮ
(noví členové, členské příspěvky)
Hana Sklenaříková
Březnice 521, 760 01  Zlín
mob. 734858763
sklenarici@centrum.cz
skype: sklepsi


Mobilní aplikace pro Android

O KLUBU
BCCCZ je dobrovolným sdružením příznivců psů plemene border kolie. Klub určuje chovné podmínky pro border kolie v ČR, přičemž podporuje chov zdravých, standardu odpovídajících border kolií s průkazem původu.
Klub svou činností maximálně podporuje své členy, zprostředkovává jejich setkání, snaží se informovat o novinkách ohledně zdraví, sportovních aktivitách a všem, co jen může majitele border kolie zajímat. Klub každoročně pořádá:
- otevřená mistrovství border kolií ČR v různých sportovních aktivitách - pasení, agility, obedience, flyball, výkon, frisbee, dog dancing...
- 2x ročně výstavu, kam jsou zváni velmi kvalitní rozhodčí exteriéru
- dny border kolií
- 3-4x ročně pořádá bonitaci, kde je možné jedince plemene border kolie uchovnit
Sídlo klubu: Petra Malá, Konstantinova 1477/16, 149 00 Praha 4 - Chodov (Fakturační adresa)
Není-li určeno jinak, běžnou korespondenci posílejte na adresu předsedy klubu nebo příslušného referenta.
Číslo klubu pro korespondenci s ČMKU je 1094. Štěňata a chovné jedince klub eviduje u Plemenné knihy (PK) č.1. Klub byl zaregistrován u Statistického úřadu a bylo mu přiděleno IČO 70098107. Číslo transparentního účtu klubu BCCCZ u České spořitelny je 1940238339/0800. Klub se ve svém působení řídí řády a předpisy vlastními, českými i mezinárodními.
ČLENSTVÍ
Proč se stát členem spolku (klubu)? Protože právě členové mají řadu výhod:
- snížené poplatky na akcích pořádaných nebo spolupořádaných spolkem (výstavy, semináře, sportovní akce)
- klubový kalendář zdarma
- přednostní právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem
- snížený poplatek za bonitaci, vystavení krycího listu zdarma
- vychází nepravidelně klubový zpravodaj "Borderholic"
- možnost podání inzerce na klubový web (pouze pro členy) a za snížený poplatek do Borderholicu
- pouze psi, jejichž majitelé jsou členy klubu, mohou získat prestižní titul "Klubový šampion" (více se dozvíte v sekci Kluboví šampioni)
- členství ve spolku BCCCZ opravňuje skládat zkoušky u kterých je vyžadováno členství v kynologickém spolku
- členové se mohou aktivně účastnit každoročních členských schůzí, kde mohou hlasovat
(od 15 let), volit a být voleni do výboru klubu (od 18 let). Samozřejmě mají právo vyjádřit se k činnosti spolku, případně se do ní aktivně zapojit.
 
> Podmínky čerpání výhod a slev BCCCZ

- 

Pro nové členy a členy s přerušeným členstvím:
       Aby nový člen mohl čerpat slevy a výhody, které klub přináší, musí být minimálně měsíc před konáním akce členem klubu, musí mít zaplacen členský a vstupní poplatek tj. celkem 700,- Kč. Rozhodující, je datum poukázání peněz na účet klubu. U výstavy je to před uzávěrkou, pokud je více než měsíc před konáním akce.

- 

Pro stávající členy (kteří neměli členství přerušené):

  Je nutno zaplatit na stávající kalendářní rok před první akcí pořádanou klubem v takovém časovém horizontu, aby byla technicky možná kontrola připsání platby na účet klubu a zavedení člena do seznamu zaplacených. Není rozhodující datum, ale cca 14 dní před akcí, na kterou chcete slevu čerpat. U výstavy je to v době uzávěrky. Pokud nechcete využít slevy v tomto období je možno zaplatit až do 28.2. bez ztráty členství. Apelujeme též na členy klubu, používejte prosím při platbách svá členská čísla jako variabilní symbol a jako specifický symbol účel platby, jak je uvedeno na stránkách.
 
JAK SE STÁT ČLENEM
Členem se může stát kdokoliv bez ohledu na věk (osoby mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce). Nemusíte být ani majitelem border kolie.
 
Pokud se chcete stát členem klubu, musíte vyplnit přihlášku (zde ke stažení) a tu pak spolu s dokladem o zaplacení členského příspěvku a vstupního poplatku zaslat Haně Sklenaříkové - viz Kontakty).
 

Roční členský příspěvek je 600 Kč, pro rodinné členy 200 Kč,  jednorázové zápisné 100 Kč. Je možné vše posílat jedním převodem, není potřeba dávat dva příkazy k úhradě.
Členství vzniká zaplacením členského příspěvku na daný rok, po zaplacení obdržíte členskou kartičku na daný rok.
Členský příspěvek pro následující rok je možné uhradit již 2 měsíce před koncem roku
(tj. od 1. 11.) a splatný je do konce února následujícího roku
(již bez vstupního poplatku), rozhodující je datum poukázání peněz na účet klubu. Pokud zaplatit do konce února nestihnete, musíte opět zaplatit vstupní poplatek jako nový člen!
Pokud jste někdy v minulosti byli členy BCCCZ, máte již přidělené členské číslo ke své osobě. Prosím použijte jej při zpětném vstupu do klubu i při pozdních platbách příspěvků.
Pokud své číslo už neznáte, seznam všech členských čísel se jmény najdete ZDE.

Nepamatujete si ve kterých letech jste byli členy klubu? Seznamy zde: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Pokud máte nějaké dotazy, změny či nesrovnalosti ohledně členstvím obracejte se výhradně na Hanu Sklenaříkovou
e-mail: sklenarici@centrum.cz a ne na členy výboru.

 
Návod, jak zaplatit členské příspěvky najdete na stránce Klubové poplatky.
 
Více o podmínkách členství můžete najít ve Stanovách klubu.