BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Chov

Administrativa chovu

Vaším úplně prvním krokem by mělo být alespoň krátké zamyšlení, proč vlastně chcete chovat.

Důvod, že fenka by měla mít jednou za život štěňátka, není opodstatněný - nepomůže jí to ani s falešnou březostí, ani se nesníží riziko rakoviny a fenka neutrpí žádnou psychickou újmu, pokud se nestane matkou. Cílem chovatele by měl být především odchov zdravých štěňat odpovídajících standardu border kolie - po povahové i exteriérové stránce.

Pokud chcete být opravdu dobrým chovatelem, mnoho peněz tím nevyděláte. Chov, ač to na první pohled nemusí být zřejmé, je finančně a časově poměrně náročná záležitost. Do plánovaného vrhu musíte investovat nemalé peníze, poplatek za krytí je jen začátek. Musíte počítat s tím, že porod nemusí vždy proběhnout úplně hladce, jsou tu také nezanedbatelné výdaje za krmení březí a kojící feny a štěňátek, za jejich odčervení, očkování, čipování... Celkové náklady na odchov průměrně početného vrhu se mohou vyšplhat do výše několika desítek tisíc.

Další otázkou je pak hledání nových majitelů - lepší výhled mají štěňátka po rodičích, kteří již prokázali své kvality - na poli výstavním, sportovním, nebo pracovním. Tyto aktivity však představují další výdaje. Reálně zvažte své chovatelské možnosti, zda máte dostatek času a prostoru. Štěně sice v prvních týdnech života potřebuje především zdravou mámu, ovšem později většinu jejích "povinností" přebírá chovatel - několikrát denně štěňátka nakrmit, uklízet po nich, pravidelně štěňátka brát ven a také správně začít jejich socializaci. Mnoho času zabere i komunikace se zájemci o štěňata.

Pokud si jste jisti, že to všechno zvládnete a Vaše fenka je již uchovněná, měli byste postupovat podle níže uvedeného "návodu".

Chovatelské desatero:

 • 1) Nejdříve byste si měli pozorně přečíst Chovatelský a zápisní řád BCCCZ (případně řády ČMKU a řády FCI), abyste zjistili něco o tom, jaká máte práva a jaké povinnosti. Přečtěte si i Etický kodex - jste - nebo již brzy budete chovatel, a tohle vše se vás tedy týká. Uvědomte si, že vrh může být oficiálně uznán jen pokud je uskutečněn pod mezinárodně registrovanou chovatelskou stanicí. Pokud ji tedy nemáte, je třeba o její registraci požádat na ČMKU (formulář s bližšími pokyny najdete na www.cmku.cz). Vyřízení může trvat i déle než čtyři měsíce, proto žádost podejte včas. Je i možnost svoji fenu na vrh „zapůjčit“ do již registrované ch. st. – např. chovatele Vaší feny – s tím, že vrh bude odchován u Vás doma.
 • 2) Již při posílání žádosti o krycí list musíte mít vybraného krycího psa (a ideálně alespoň jednoho náhradníka – pro všechny případy). Je vhodné se s majiteli krycích psů dohodnout na podmínkách krytí ještě než o KL zažádáte. I majitelé psů si vybírají feny, které jejich pes nakryje. Krycího psa můžete v případě zájmu zkonzultovat s poradcem chovu.
 • 3) Požádejte poradce chovu o vystavení "krycího listu". Krycí list má platnost jeden rok, takže pokud o něj požádáte i několik měsíců předem, nic se nestane. O krycí list nežádejte na poslední chvíli, i poradce chovu může odjet na dovolenou nebo zůstat pár dní bez počítače, nehledě na to, že vystavení krycího listu ve lhůtě kratší než 20 pracovních dnů (do 5 pracovních dnů) je několikanásobně dražší.
 • 4) Ve vhodnou dobu s fenou za psem jeďte (ideálně po určení správné hladiny progesteronu). Ale pozor, pouze s platným krycím listem, bez něj fenu nesmíte nakrýt, a vystavujete se riziku, že štěňatům nebude vystaven PP. Majitel krycího psa musí krycí list podepsat - stvrdí tím, že došlo ke krytí.
 • 5) Do týdne po nakrytí pošlete poradci chovu doporučeným dopisem kompletně vyplněné "oznámení o krytí" (vrchní část krycího listu). Tu spodní uložte na místo, kde ji za dva měsíce také dohledáte. :)
  Vše co budete zasílat Českou poštou, posílejte zásadně doporučeným dopisem! Pokud odešlete jako obyčejný dopis a on se ztratí, budete platit zbytečně za vystavení duplikátů podle klubového ceníku.
 • 6) Po narození štěňat máte týden na zaslání doporučeným dopisem "oznámení o vrhu" (dolní část krycího listu) poradci chovu. Na základě tohoto oznámení Vám poradce chovu email zašle další formulář - "žádanku o zápisová čísla".
 • 7) Žádanku o zápisová čísla vyplňte a nejpozději do tří týdnů věku štěňat ji pošlete na Plemennou knihu (BOC má na starosti paní Simona Hušková - huskova@cmku.cz ). Zpět Vám přijde "přihláška k zápisu štěňat" spolu náhledem PP - vše si pečlivě zkontrolujte, případné nesrovnalosti či chyby v náhledu řešte s Plemennou knihou.
 • 8) Od čtyř týdnů věku štěňat je možné je nechat načipovat. Tuto skutečnost vám veterinární lékař musí potvrdit do přihlášky k zápisu štěňat (je tam na to kolonka). Doporučujeme požádat veterináře i o kontrolu zdravotního stavu štěňat, především skus, varlata, pupeční a tříselná kýla a deformace ocasu.
 • 9) Po načipování zašlete doporučeným dopisem na adresu poradce chovu kompletně vyplněnou (včetně správně zapsaného zbarvení a typu srsti štěňat) přihlášku k zápisu štěňat a platné DOV matky i otce vrhu . V případě zahraničního krytí musíte doložit také kopii PP psa a jeho chovnost pod FCI (zápis v PP, bonitační karta, popř. potvrzení příslušného chovatelského klubu). Pokud prodáváte štěně do zahraničí, musíte požádat o exportní průkaz původu a udat kompletní jméno a adresu nových majitelů štěněte. Poradce chovu zkontroluje, zda je vše v pořádku, a všechny dokumenty odešle na Plemennou knihu.
 • 10) Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání s platností od 1.února 2021 obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte. Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat. EVIDENČNÍ LIST a další informace nejdete ke stažení ZDE
 • 11) Štěňata mohou do nových domovů odcházet ve věku minimálně 50 dnů, ne dříve!
  Průkazy původu štěňat vám přijdou na dobírku cca 1-2 měsíce od chvíle, kdy jste poslal(a) kompletní podklady poradci chovu. Posledním krokem pro Vás - chovatele - je podepsat všechny průkazy původu a bezodkladně je předat novým majitelům štěňat (doporučujeme do průkazu původu napsat i jméno a adresu nového majitele, protože ten na to obvykle zapomene - bez podpisů Vás, plemenné knihy a majitele je průkaz původu neplatný!).

Pokud si s něčím okolo vrhu nebudete vědět rady, zavolejte poradci chovu.