BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Chov

Zdraví

Border kolie patří k plemenům, která jsou vzhledem ke svému původu, stavbě těla a využití, relativně zdravá. Ani tomuto plemeni se samozřejmě nemoci nevyhýbají, ale naštěstí se díky novým genetickým testům většina chorob dříve typických pro border kolie (CEA, TNS, CL,...) v populaci vyskytuje už jen sporadicky.

Důležitá je osvěta a vzdělání chovatelů a majitelů (i budoucích majitelů) border kolií a v neposlední řadě uveřejňování informací o zdravotním stavu nejen chovných jedinců, ale i jedinců napříč populací. BCCCZ od počátku své existence prosazuje kontrolu zdraví chovných jedinců, klinická vyšetření na DKK a oční vady (CEA a PRA) jsou povinná již dlouho, v průběhu času k nim přibyla další z dostupných vyšetření, z nichž se některá stala povinnými pro chov - například genetické testy na CEA a TNS a také klinická vyšetření DKL a OCD.

Základní informace pro chovatele i majitele BOC o těch nejvýznamnějších a nejznámějších problémech se dočtete pod jednotlivými odkazy v levém menu.