BORDER COLLIE CLUB CZECH REPUBLIC

Chov

Onemocnění pohybového aparátu - DKK, DLK, OCD

Jedná se o polygenně založená onemocnění, k jejichž vzniku výrazně přispívají i vnější faktory. Dědičnost vloh pro tato onemocnění je komplikovaná a zatím ji neznáme, ale výskyt těchto problémů můžeme částečně ovlivnit vhodným výběrem zdravých chovných jedinců a také správným zacházením se štěnětem a mladým vyvíjejícím se psem (správná výživa, vhodný neklouzavý povrch, přiměřený pohyb,...).

RTG vyšetření DKK je pro chovné jedince povinné od počátku chovu BOC v Čechách, vyšetření DLK a OCD ramenních kloubů se stala povinnými vyšetřeními od 1. 1. 2014, do té doby byla RTG vyšetření loktů (DLK) a ramen (OCD) pouze dobrovolná.

Pro BCCCZ je jediným posuzovatelem DKK, DLK, OCD a dalších kloubních onemocnění MVDr. Jaromír Ekr - to znamená, že všechny snímky se posílají právě jemu pro oficiální posouzení. Doporučujeme zhotovit RTG přímo u MVDr. Ekra, vyhnete se tak riziku, že bude třeba nevhodně zhotovený RTG přefotit. Výsledek se navíc dozvíte ihned. Skutečnost, že byl pes rentgenován, se musí zapsat do průkazu původu (raději to zkontrolujte) - nezapomeňte tedy s sebou vzít PP.

Je možné posílat snímky k oficiálnímu posouzení také do americké organizace OFA a tyto výsledky jsou uznávány klubem BCCCZ, v případě, že nejsou opravné. 

Aktuální výsledky DKK, DLK a OCD

Dysplazie kyčelního kloubu - DKK (Hip Dysplasia - HD)

Dysplazie kyčelního kloubu patří mezi nejčastější onemocnění pohybového aparátu psů. Je to onemocnění vývojové, polygenně založené a jeho vznik kromě genetické vlohy ovlivňují také vnější faktory (výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž...).

Dysplazii kyčelního kloubu určuje několik parametrů.

U zdravého kloubu je kloubní hlavice hladká a oblá, těšně a hluboce zapadá do kloubní jamky.

Hodnocení a výskyt DKK u border kolií v ČR

V České republice je systém hodnocení podobný jako v celé kontinentální Evropě, DKK může být hodnoceno v pěti stupních - A až E, přičemž nejlepší výsledek je DKK A (HD A).
Border kolie patří mezi plemena, kde výskyt DKK není tak velký, ale přesto se u části populace objevuje lehká (HD C) až těžká (HD E) dysplazie.

Stupnice hodnocení DKK dle FCI

  Stupeň A - negativní nález HD A
  Stupeň B - hraniční nález HD B
  Stupeň C - lehká dysplazie HD C
  Stupeň D - střední dysplazie HD D
  Stupeň E - těžká dysplazie HD E

Hodnocení DKK v jiných zemích

  • UK - hodnocení podle BVA (British Veterinary Association)
    • Ve Velké Británii mají poněkud jiný systém hodnocení DKK - každý kloub je hodnocen zvlášť, za každou abnormalitu získává body, dohromady pes může získat skóre až 106 bodů (až 53 pro jeden kloub), čím je kloub lepší, tím méně bodů má. Pro srovnání s FCI hodnocením se skóre obou kloubů sčítá. Součet 0 - 6 odpovídá našemu HD A (DKK 0/0). Podle statistik, které BVA uveřejňuje na svých stránkách, bylo do roku 2011 v Anglii oficiálně vyšetřeno 7648 border kolií, průměrné skóre je 13 a střední hodnota je 11 (tj. minimálně polovina všech vyšetřených BOC má skóre 11, nebo lepší = nižší).
  • USA - hodnocení podle OFA (Orthopedic Foundation For Animals)
    • Americký systém hodnocení podle OFA je opět odlišný. RTG snímek hodnotí 3 veterináři a na výsledném hodnocení se musí minimálně 2 z nich shodnout. OFA rozeznává 7 stupňů - našemu HD A (DKK 0/0) odpovídá OFA Excellent.

Přibližné srovnání systémů hodnocení DKK:

DKK 0 1 2 3 4
FCI A B C D E
FCI A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D1 E1 E2
BVA 0 1 - 6 7 - 12 13 - 18 19 - 24 25 - 30 31 - 42 43 - 54 55 - 66 67 - 106
OFA Excellent Good Fair Borderline Mild Moderate Severe

zdroj: Anadune

 

Dysplazie loketního kloubu - DLK (Elbow Dysplasia - ED)

Je dalším z dědičně (opět polygenně - více geny) podmíněných vývojových vad pohybového aparátu psů.

Loketní kloub je poměrně složitý, je místem styku 3 kostí (kost pažní, k. vřetenní a k. loketní) a příčin dysplazie může být v loketním kloubu více. V loketním kloubu může dojít k narušení, nebo odlomení kostního výběžku kosti loketní (processus anconeus), nebo výběžku kosti vřetenní (processus coronoideus), případně může dojít ke vzniku osteochondrózy chrupavky pažní kosti. Inkongruence kloubní jamky - stav, kdy jsou kosti tvořící kloub nestejně dlouhé a jamka není hladce zakulacená - je dalším možným znakem dysplastického kloubu. Tyto abnormality často vedou k degeneraci kloubu a jeho bolestivosti. Na vývoj abnormalit mají vliv i vnější faktory - výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž...

Více si o DLK můžete přečíst například na webu Veteriny Písek.

Stupnice hodnocení DLK

0 normální loketní kloub bez abnormalit
1 mírná artróza, formace osteofytů, které nejsou širší než 2 mm, skleróza subchondriální kosti, inkongruence kloubních ploch
2 střední artróza, formace osteofytů od 2 - 5 mm
3 těžká artróza, osteofyty širší než 5 mm, zřejmá fragmentace processus koronoideus, izolovaný processus ankoneus (psi, kteří byli léčeni chirurgicky pro vývojové vady loketního kloubu, by měli být posouzeni jako stupeň 3)

Osteochondróza ramenního kloubu - OCD (Osteochondritis Dissecans)

Osteochondróza je rovněž onemocnění vývojové, polygenně založené, a i její vznik ovlivňují kromě genetické vlohy vnější faktory. Jedná se o onemocnění chrupavky - postižená chrupavka roste abnormálně a může dojít k poškození až odloučení její části. OCD se může objevit v kterémkoliv kloubu, ne jen v ramenou.

U border kolií je nejčastější výskyt OCD v ramenním kloubu, často bývají postižena obě ramena a pes většinou kulhá. Ke vzniku a projevu OCD dochází mezi 4. a 8. měsícem věku. Pokud není chrupavka odloučená a poškozené místo je malé, může dojít k samovolnému vyhojení, často je však nutné postižený kloub operovat. U části postižených jedinců nejsou patrné žádné příznaky - zvířata nekulhají.

Opět se jedná o dědičně založené onemocnění, k jehož vývoji přispívá více faktorů (výživa, rychlost růstu, fyzická zátěž, trauma...)

Více si o OCD můžete přečíst například na webu Veteriny Písek.

OCD v ramenním kloubu se u border kolií vyšetřuje přibližně od roku 2010.

Velká část postižených jedinců není vůbec oficiálně posouzena, protože onemocnění se u nich projeví v mladém věku, a takoví psi jsou většinou vyšetřeni a případně operovaní u jiných veterinářů. Mnoho veterinářů - ortopedů - ve své praxi již potkalo border kolie postižené OCD. U části psů se také nemusejí objevit žádné klinické příznaky - žádné kulhání - a pokud jim není udělán RTG snímek ramen, na nic se nepřijde. Obecně je border kolie považována za predisponované plemeno.

Posouzení OCD může mít pouze dva výsledky - buď je kloub postižen, nebo nepostižen.

Od 1. 1. 2014 je pro uchovnění povinné vyšetření ramen na OCD, pozitivní nález není prozatím z chovu vylučující vadou.